Etusivu > Oikeustapauksia > 2007 > Perhe-eläkettä ei myönnetty, koska kykeni elättämään itsensä eikä opiskelu ollut päätoimista

Antopäivä: 20.9.2007

Perhe-eläkettä ei myönnetty, koska kykeni elättämään itsensä eikä opiskelu ollut päätoimista

A teki viljelijän EU-kurssin ohella maatalousyrittäjätyötään, eikä opiskelu estänyt häntä saamasta elatustaan maatalousyrittäjätyöllä. Opiskelua ei ollut katsottava päätoimiseksi eikä A:lla ollut oikeutta perhe-eläkkeeseen tapaturmavakuutuslain 23 b §:n 1 momentin nojalla. TapLa 1190/2007 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos oli evännyt A:lta perhe-eläkkeen, koska A:ta ei voitu pitää lain edellyttämänä päätoimisena opiskelijana..

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati perhe-eläkettä maksettavaksi. Opiskeluun kuului 1-2 päivänä viikossa lähiopetusta oppilaitoksessa ja kolmena päivänä viikossa etäopiskelua, joka tapahtui kotona. Etäopiskeluun kuului kirjallista opiskelua ja käytännön töitä. Etäopiskeluun kuuluvien töiden laskeminen mukaan teki opiskelusta täysiaikaisen viitenä päivänä viikossa.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että valitus olisi hylättävä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

A oli hakenut perhe-eläkettä isänsä kuoltua 3.8.2006 ja aloitettuaan 15.9.2006 opiskelun ammattiopistossa. Kyseessä oli viljelijän EU-kurssi, joka antoi maatalousyrittäjälle pätevyyden tilanpidon jatkamiseen ja TE-keskuksen vaatiman koulutuspätevyyden investointitukiin. Opintojen laajuus oli 20 opintoviikkoa ja opiskelu kesti 15.9.-20.4.2007. Koulutus toteutettiin monimuotokoulutuksena sisältäen lähi- ja etäopetusta, lähipäivät olivat torstai ja perjantai. Oppilaitoksen 12.10.2006 päivätyn selvityksen mukaan opiskelu oppilaitoksessa ei ollut kokopäiväistä, oppitunteja oli viikossa 16.

A on ollut 4.8.2006 alkaen vakuutettu maatalousyrittäjien eläkelain mukaisella vakuutuksella (MYEL-vakuutus) ja hänen MYEL-työtulokseen on vahvistettu hänen hakemuksensa mukaan 70 % tilan työtulosta. A oli ilmoittanut 13.12.2006 päivätyssä selvityksessään tekevänsä tilalla kaiken maa- ja metsätalouden työn.

Tapaturmavakuutuslain 23 b §:n 1 momentin mukaan lapseneläkkeeseen on oikeus työntekijän lapsella, joka työntekijän kuollessa ei ollut täyttänyt 18 vuotta. Myös sellaisella työntekijän 18 vuotta täyttäneellä lapsella, joka päätoimisesti opiskelee tai on ammatillisessa koulutuksessa taikka joka työntekijän kuollessa oli sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuvan työkyvyttömyyden vuoksi kykenemätön itsensä elättämiseen, on oikeus lapseneläkkeeseen niin kauan kuin mainittu olosuhde jatkuu, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hän täyttää 25 vuotta.

Hallituksen esityksen (HE 128/92) mukaan lainkohdassa tarkoitetun opiskelun ja ammatillisen koulutuksen tulee olla päätoimista siten, että se estää lasta saamasta elatustaan säännöllisellä työllä.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että esitetyn selvityksen perusteella A teki viljelijän EU-kurssin ohella maatalousyrittäjätyötään, eikä opiskelu estänyt häntä saamasta elatustaan maatalousyrittäjätyöllä. Siten opiskelua ei ollut katsottava päätoimiseksi eikä A:lla ollut oikeutta perhe-eläkkeeseen tapaturmavakuutuslain 23 b §:n 1 momentin nojalla.

Asiasanat

Maatalousyrittäjätyö
Perhe-eläke
 
Sivu viimeksi päivitetty 21.10.2011 12.42