Etusivu > Oikeustapauksia
Hakusana:

Erilaisten lukulasien tarve tapaturmavamman vuoksi

6.5.2004

Tapaturman seurauksena A:n oikeassa silmässä oli sisäänpäin karsastusta, hajataittoa ja satunnaisia kaksoiskuvia. Vaikka lukulasien tarve sinänsä johtui ikänäköisyydestä, lukulasit olivat tapaturmavamman johdosta erilaiset kuin ilman vammaa, ja tapaturmalau-takunta katsoi kohtuulliseksi korvata lukulaseista puolet tapaturmavamman johdosta tarpeellisena sairaanhoitona. Keinomykiön aiheuttama haitta arvioidaan näkökyvyn perusteella. A:n näöntarkkuus oli normaali. Tapaturmalautakunta katsoi kuitenkin moninaisten näköhaittojen (esim. häikäistymistaipumus ja viivojen vääristyminen) johdosta tapaturmavammasta aiheutuvan enemmän toiminnanvajavuutta kuin siihen sen laadun vuoksi muutoin kuuluisi, ja korotti haittaluokan 2. haittaluokkaan.

Epäilty ilmanpainevamma

22.12.2004

K:n korvat kipeytyivät ja menivät lukkoon koulutusmatkalla Kokkola - Helsinki - Rovaniemi 31.3.2004, kun lentokone alkoi laskea korkeutta. Lentomatkailuun liittyy tavanomaisesti ilmanpaineen vaihtelu. K:n vaivan pitkittyminen ja sen esiintyminen vain toisessa korvassa viittasivat sairausperäisen tekijän ratkaisevaan osuuteen.

Edustustilaisuudesta palattaessa sattunutta tapaturmaa ei korvattu

17.2.2005

Tapaturmalautakunta katsoi, että osallistuminen messutapahtumaan oli kuulunut H:n työhön konemyyjänä. Messutapahtuman jälkeisen myöhään yöhön jatkuneen ravintolaillan ei sen sijaan voitu katsoa kuuluneen messujen ohjelmaan, vaikka H:n työtehtäviin kuuluukin markkinointitilaisuuksien hoitaminen. H:lle sattunut tapaturma oli lisäksi kohdannut häntä vasta kello 3.00 eli yhdeksän tunnin kuluttua messuohjelman mukaisen tilaisuuden päättymisen jälkeen. Tapaturmalautakunta katsoi, että tapaturma on sattunut H:n vapaa-ajalla.