Etusivu > Oikeustapauksia
Hakusana:

Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta päivärahasta tehtävä myötävaikutusvähennys

9.5.2019

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen

Monimuotoinen alueellinen kiputila (CRPS) korvattiin tapaturman seurauksena

19.1.2012

4.3.2011 sattuneessa tapaturmassa saanut vasempaan jalkaterään kohdistuneen ruhjevamman, joka on ollut lievä vamma. Lääketieteellisen tietämyksen mukaan tämän alueen lieväkin ruhjevamma voi kuitenkin johtaa niin kutsuttuun CRPS-kiputilaan ja tällainen H:lla oli kuvattu sairaalan fysiatrian poliklinikan sairauskertomustiedoissa 26.7.2011. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että tätä kiputilaa voitiin pitää 4.3.2011 sattuneen tapaturman todennäköisenä seurauksena ja siten tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen oikeuttavana vammana.

Molemminpuolinen rannekanavaoireyhtymä korvattiin ammattitautina

28.9.2011

A:n työ trukin ajossa oli ennen oireiden ilmaantumista sisältänyt pitkäaikaisesti sellaisia ranteen keskiasennosta poikkeavia, rannetta kuormittavia liikkeitä, jotka lääketieteellisen kokemusperäisen tietämyksen mukaan sopivat aiheuttamaan hänellä todetun molemminpuolisen rannekanavaoireyhtymän.

Mesoteliooman latenssiaika ja ammattitaudin ilmeneminen

14.1.2004

Mesoteliooman keskimääräinen latenssiaika on 35-40 vuotta. Alle 20 vuoden latenssiaikoja on todettu vain yksittäistapauksissa, mutta ne on asetettu kiistanalaisiksi. Lääketieteellisen tietämyksen mukaan ei ollut todennäköistä, että L:n elokuussa 2001 ilmennyt mesoteliooma olisi aiheutunut työskentelystä yrittäjänä vuodesta 1984 alkaen. Todennäköisempää oli, että mesoteliooman aiheuttanut asbestialtistus oli painottunut vuotta 1984 edeltävään aikaan, jolloin altistuminen oli ollut voimakkaampaa työpöydän suojalevynä käytetyn asbestilevyn ja lisäksi pöydällä olleen lasiprässin ylä- ja alapuolella eristeenä käytetyn asbestin vuoksi.

Muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen merkinnät salassa pidettävä

29.10.2008

Vakuutusoikeus hyväksyi muutoksenhakulautakunnan kannan, jonka mukaan muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen merkinnät käsittelymuistion ei-julkisessa osassa kuuluvat tuomioistuimen salassa pidettävään neuvotteluun.

Maatalousyrittäjätyö tai siitä johtuvat olosuhteet

7.10.2010

P on ollut nukkumassa, jolloin sikalasta on tullut hälytys matkapuhelimeen. P on ollut sairauslomalla, mutta hän on aikonut mennä vaimolle konsultiksi. Lähtiessään liikkeelle P on kaatunut loukaten nilkkansa. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että tapaturma ei ole sattunut maatalousyrittäjätyössä tai siitä johtuvissa olosuhteissa. Sängystä ylös nouseminen ei ole ollut syy-yhteydessä maatalouden työhön. Tapaturma on sattunut yksityistalouden piiriin kuuluvassa toiminnassa. Kyseessä ei myöskään ole ollut maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 6 §:n mukainen työmatka, koska Perälä ei ollut vielä lähtenyt asuinrakennuksesta ulos.