Etusivu > Oikeustapauksia
Hakusana:

Nilkan murtumavamman edellyttämän kipsihoidon komplikaationa syntynyt säären laskimotukos korvattiin niin sanottuna seurannaisvahinkona

30.11.2017

Nilkan murtumavamman edellyttämän kipsihoidon komplikaationa syntynyt säären laskimotukos korvattiin niin sanottuna seurannaisvahinkona

Nivustaipeen iskuvammaan liittyvä nivustyrä korvattiin tapaturman seurauksena

13.6.2012

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahingoittunut on saanut tapaturman seurauksena oikean nivustaipeen iskuvamman ja siihen liittyvän nivustyrän. Hän on saanut tapaturman seurauksena voimakkaan iskun oikeaan nivustaipeeseen, kun polkupyörän sarvi on tökännyt siihen hänen kaatuessaan polkupyörällä.

Neljän viikon päiväraha

9.3.2005

A:n työkyvyttömyysaika oli päättynyt sunnuntaina 30.5.2004. Koska työnantajan sairausajan palkan maksuvelvollisuus olisi edelleen jatkunut viikonlopun yli, työnantajan katsotaan korvauskäytännön mukaisesti maksaneen sairausajan palkkaa koko työkyvyttömyysajalta. A:lle työkyvyttömyysajalta 26.-30.5.2004 myönnetty päiväraha oli valituksenalaisessa päätöksessä oikein määritetty työnantajan ajalta 26.5.-28.5.2004 maksaman sairausajan palkan suuruiseksi ja oli kokonaisuudessaan oikein maksettu työnantajalle.

Nivustyrää ei katsottu tapaturman seuraukseksi

17.10.2007

Silloin kun nivustyrä aiheutuu tapaturmasta, kysymyksessä on voimakas ulkoinen väkivalta, esimerkiksi voimakas isku vatsaan, joka aiheuttaa muitakin kudosvammoja. A:ta ei ollut kohdannut voimakas ulkoinen väkivalta eikä kuvatun tapaturman yhteydessä ilmennyt nivustyrä oikeuttanut korvaukseen tapaturman seurauksena. Kysymyksessä ei ollut myöskään tapaturman aiheuttama sairauden olennainen paheneminen.