Etusivu > Oikeustapauksia
Hakusana:

Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämää ei katsottu tapaturman seuraukseksi

2.10.2013

Tapaturmassa yli 100 kilon painoinen potilas on jalkojensa pettäessä pudonnut Kn oikean käden varaan, kun K oli yhdessä työparinsa kanssa siirtämässä potilasta sänkyyn kannatellen potilasta nostovyöllä pitämällä oikealla kädellään vyön rivasta potilaan selän takana. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että Kn oikeaan olkapäähän kohdistunut ulkoinen voima ja tapaturmamekanismi eivät vastanneet oikeuskäytännössä korvattavuuden edellytykseksi vaadittua yläraajan varaan riippumaan jäämistä putoamisen yhteydessä eivätkä kaatumista suoraan olkapään päälle tai ojennetun yläraajan varaan.

Opiskelijan päiväraha - lyhytaikainen työkyvyttömyys

15.4.2004

Tapaturmavamma oli estänyt pääasiallisesti opiskelun ajalla 14.8.-20.8.2003, kun J ei kyseessä olevana aikana kyennyt ravintolakokin työharjoitteluun Hänelle oli tapaturmavamman vuoksi kirjoitettu sairauslomaa ajalle 14.8.-20.8.2003. Lääketieteellisten tilankuvausten mukaan edellä mainitulla ajalla jalkeillaolo ja liikkuminen olivat olleet vaivalloisia. Oppilaitoksen ilmoituksen mukaan J oli ollut tapaturman vuoksi poissa koulutyöstä edellä mainitun sairausloma-ajan. Hän ei ollut osallistunut teoriaopetukseen eikä käytännön opetukseen. Kyseisessä jaksossa oli ollut vain käytännön opetusta eli työharjoittelua ravintolassa kokin ammattia varten.

Osteoporoosia sairastavalle korvattiin luukudoksen tiheyttä lisäävä lääke

27.9.2007

Selkäydinvammasta aiheutuneen alaraajahalvauksen komplikaationa oli syntynyt alaraajamurtumia. Luukudoksen tiheyttä lisäävä Fosamax-lääke oli tarpeen tapaturmavamman hoitamiseksi.

Oikeusavun korvaaminen

9.9.2010

P oli valituksessaan muutoksenhakulautakunnalle vaatinut myös oikeusaputoimistolle 100 euroa korvauksetta saamastaan oikeusavusta. Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen, mutta hylkäsi vaatimuksen oikeusavun korvaamisesta oikeusaputoimistolle lakiin perustumattomana, koska muutoksenhakulautakunta ei ole oikeusapulain 22 §:ssä tarkoitettu tuomioistuin. P:n korvauksetta saamasta oikeusavusta ei ole hänelle itselleen aiheutunut kuluja, jotka voitaisiin määrätä korvattavaksi hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla.