Etusivu > Oikeustapauksia
Hakusana:

Polvilumpion murtuman korvaaminen

6.9.2018

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä.

Päihtymyksen katsottiin olleen tapaturman syynä, joten päivärahakorvaukseen tuli tehdä 1/5:n päihtymysvähennys

6.2.2013

Päivystyspoliklinikan sairauskertomuksen mukaan R oli puhaltanut 2,01 promillea. Muutoksenhakulautakunta piti todennäkököisenä, että Rn humalatila oli ollut syynä siihen, että hän oli kävellessään kompastunut jalkakäytävän reunaan. Päivärahakorvaukseen tuli näin ollen tehdä 1/5:n vähennys.

Plantaris-kantajänteen repeämä korvattiin ylivoimaisen ponnistuksen seurauksena

24.2.2011

L oli nostanut lähes 80 kiloa painavaa jääkaappi-pakastinta paikalleen ja tässä yhteydessä hänen oli pitänyt kammeta sitä oikean jalkaterän avulla niin, että nilkka on ollut äärikoukistuksessa ja akillesjänne ja sen alla olevat rakenteet äärivenytyksessä. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että tällaista tilannetta voidaan pitää lähinnä tapaturmanomaisena ylivoimaiseen ponnistukseen verrattavana vahinkotapahtumana ja siten voimakkuudeltaan riittävänä ja mekanismiltaan sopivana aiheuttamaan plantaris-kantajänteen repeämän.

Päivystysvuorossa olleen henkilön tapaturma

3.12.2003

Päivystysvuorossa olleen henkilön ei voitu katsoa olleen työstä johtuvissa olosuhteissa liikkuessaan kaupungilla työhön liittymättömissä asioissa. Päivystysaikaan kuuluu tilanteen mukaan sekä työaikaa että vapaa-aikaa. Hoitaessaan työtehtävää L oli ollut työssä ja tästä työtehtävästä kotiin palatessaan hän oli työmatkalla työstä johtuvissa olosuhteissa. L oli kuitenkin poikennut kotimatkareitiltään eri suunnalla sijaitsevalle kioskille. Tällä matkallaan hän ei enää ollut työstä johtuvissa olosuhteissa työmatkalla, vaan yhteys työhön oli katkennut.

Poikkeama työmatkareitiltä lisännyt tapaturmariskiä

11.3.2003

K oli tapaturman sattuessa seissyt kadun varteen pysäköidyn autonsa vieressä ajoradan puolella keskustelemassa isänsä kanssa. Kyseinen, ajallisesti tosin vähäinen poikkeama työmatkareitiltä oli aiheuttanut lisääntyneen tapaturmariskin. K:n työmatka oli keskeytynyt, kun hän oli pysäköinyt autonsa ja poistunut siitä. Se, että K oli seissyt ajoradan puolella oli ollut omiaan lisäämään tapaturman mahdollisuutta. Kysymyksessä ei näin ollen ollut työstä johtuvissa olosuhteissa työmatkalla sattunut tapaturma.

Puutarha-alan amk-tutkinto korvattu ammatillisena kuntoutuksena

6.4.2005

Asiakirjoista ilmenevien tietojen mukaan kuntoutusselvittelyjen aikana ei ollut tullut esiin muitakaan sellaisia realistisia koulutusvaihtoehtoja, joihin R aikaisemman koulutuksensa ja työkokemuksensa sekä suuntautuneisuutensa perusteella voisi hakeutua. Kun otetaan myös huomioon oppilaitoksen selvitys, jonka mukaan puutarhatalouden koulutusohjelmasta valmistuvat sijoittuvat muun muassa neuvonnan ja hallinnon asiantuntijatehtäviin ja se seikka, että koulutuksen aikana opiskelijat eivät joudu toistuvasti tai jatkuvasti tekemisiin viherkasvien kanssa, katsoi tapaturmalautakunta, että kyseistä koulutusta voidaan pitää ammattitaudista aiheutuvien rajoitusten puolesta R:lle soveltuvana koulutuksena.

Perhe-eläkettä ei myönnetty, koska kykeni elättämään itsensä eikä opiskelu ollut päätoimista

20.9.2007

A teki viljelijän EU-kurssin ohella maatalousyrittäjätyötään, eikä opiskelu estänyt häntä saamasta elatustaan maatalousyrittäjätyöllä. Opiskelua ei ollut katsottava päätoimiseksi eikä A:lla ollut oikeutta perhe-eläkkeeseen tapaturmavakuutuslain 23 b §:n 1 momentin nojalla.

Polven nivelrikko ja nivelkierukan repeämä korvattiin tapaturman seurauksena

16.10.2008

Vaikea-asteisella polvinivelen sisäisellä murtumalla oli merkittävä osuus vasemman polven nivelrikkokehityksessä. Nivelrikkoa voitiin pitää tapaturman seurauksena ja samassa polvessa todettu sisemmän nivelkierukan repeämä oli osa tätä nivelrikkoa.

Perheenjäsenten hoitaminen syyhytartuntalääkkeellä

4.12.2008

Vaikka perheenjäsenten hoitaminen syyhytartuntalääkkeellä olikin ollut perusteltua, jotta uusintatartunnoilta vältytään, muiden henkilöiden kuin työssä vahingoittuneen henkilön lääkekustannuksia ei korvata tapaturmavakuutuslain nojalla

Päiväraha irtisanomisajalta

9.9.2010

P on ollut ammattitaudin aiheuttamalta työkyvyttömyysajalta saanut myös irtisanomisajan palkkaa. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että tapaturmavakuutuslain mukaista päivärahaa tulee myöntää myös irtisanomisajalta, mutta päiväraha on suoritettava työnantajalle siltä osin kuin työnantaja on sairausajan etuutena samalle ajalle maksanut palkkaa. Päivärahaa ei voida evätä tältä ajalta sillä perusteella, että työansion alenemaa ei ole ollut, koska myös irtisanomisajalta maksettava palkka on tavallista palkkaa, jota on maksettu P:n työkyvyttömyysajalta sairausajan etuutena.