Etusivu > Oikeustapauksia
Hakusana:

Ruokatauolla tapahtunutta kipeytymistä ei korvattu työliikekipeytymisenä työtapaturma- ja ammattitautilain 33 §:n perusteella

15.9.2016

Ruokatauolla tapahtunutta kipeytymistä ei korvattu työliikekipeytymisenä työtapaturma- ja ammattitautilain 33 §:n perusteella

Räjähdysonnettomuudessa vaurioituneita silmälaseja ei korvattu esinevahinkona

6.9.2012

Työmaalla sattuneen räjähdysonnettomuuden seurauksena vahingoittuneella oli todettu ohimenevä kuulonalenema. Ennen räjähdystä hän oli vaihtanut autossa tavalliset silmälasinsa työmaalla käytettäviin suojalaseihin. Silmälasit olivat tällöin jääneet auton takaikkunalle. Räjähdyksen aikana teräspalkki oli sinkoutunut auton takaikkunaan ja silmälasit olivat tällöin vaurioituneet. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahingoittuneella ei ole tapaturmavakuutuslain perusteella oikeutta saada korvausta uusista silmälaseista. Räjähdysonnettomuudessa vaurioituneet silmälasit eivät ole olleet tapaturmavakuutuslain 14 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla hänen käytössään tapaturman yhteydessä eikä silmälaseja näin ollen voida korvata. Kysymyksessä on esinevahinko, jota ei korvata tapaturmavakuutuksesta.

Ruokinta-automaatti ei poistanut allergeenia

15.9.2004

Tapaturmalautakunta katsoi, ettei ruokinta-automaatti navettaan ole sellainen työkyvyn parantamiseksi tai säilyttämiseksi tarpeellinen työväline tai työkone, jonka avulla N kykeni ammattitaudin aiheuttamista rajoituksista huolimatta jatkamaan entisessä työssään ja jonka hankkimiseksi voitaisiin myöntää kuntoutusavustus. Ruokinta-automaatti ei poistanut työympäristössä olevaa homealtistusta, vaikka se jauhopölyaltistusta vähentäisikin.

Rikkihapon aiheuttamat hampaiden eroosiovauriot korvattiin ammattitautina

11.1.2006

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että rikkihapon altistava vaikutus on riittänyt aikaansaamaan todetut hampaiden eroosiovauriot, jotka oikeuttivat ammattitautikorvaukseen.

Rannekanavaoireyhtymä katsottiin tapaturman seuraukseksi

22.3.2006

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että oikean ranteen murtuman jälkitila ja siihen liittyvä poikkeava asento oli ollut todennäköisenä syynä rannekanavaoireyhtymään liittyvän ahtauman synnyssä. Vakuutuslaitos määrättiin suorittamaan lainmukainen korvaus.

Rannekanavaoireyhtymä korvattiin tapaturman vuoksi tehdyn korjausleikkauksen seurauksena

14.6.2007

A oli saanut tapaturman seurauksena vasemman peukalon haavan ja koukistajajänteen vamman. Koukistajajänteen korjausleikkauksessa jännesiirrännäinen oli johdettu kulkemaan keskihermon alitse ranteessa. Kyseisen kaltainen jännesiirrännäisen sijainti oli todennäköisesti ahtauttanut rannekanavaa, joten myös rannekanavaoireyhtymä oli todennäköisesti tapaturman seurausta ja oikeutti korvaukseen tapaturmavakuutuslain nojalla.