Etusivu > Oikeustapauksia
Hakusana:

Uuden tapaturman syy-yhteys vanhaan tapaturmavammaan

30.6.2004

A oli vuonna 1975 sattuneen tapaturman seurauksena saanut muun muassa oikean polvilumpion sekä vasemman kyynärpään ja kyynärluun murtumat. Hän oli vuonna 2003 kaatunut saaden vasemman kyynärluun yläosan murtuman. A ilmoitti kaatumisen johtuneen oikean jalan pettämisestä alta, mikä johtui polvilumpion puuttumisesta. Tapaturmalautakunta katsoi, ettei A:n kaatuminen ollut syy-yhteydessä vanhoihin tapaturmavammoihin eikä kaatumisen seurauksena saatuja vammoja näin ollen voida pitää vuonna 1975 sattuneen työtapaturman johdosta korvattavina vammoina. A:n voidaan katsoa vuosikymmenien kuluessa ennättäneen sopeutua oikean alaraajan toiminnanvajaukseen ja siitä aiheutuvaan tapaturma-alttiuteen.

Uistintyöntekijän työ aiheutti sivunastan tulehduksen

26.5.2011

H:n tekemä työ mekanisminsa puolesta todennäköisesti kuormittaa oikean olkaluun ulomman sivunastan kudosrakenteita ja altistaa siten sivunastan tulehduksen syntymiselle. Työ on ennen oireiden ilmaantumista edellä esitiedoissa olevan työnkuvauksen mukaan sisältänyt tavan takaa toistuvia, yksipuolisia liikkeitä. Tapaturmalautakunta katsoo, että H:n oikean olkaluun ulomman sivunastan tulehdus on hänen työssään todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisista tekijöistä ja oikeuttaa ammattitautilain nojalla korvaukseen.

Uusi homepölykeuhko ilmeni eläkkeellä, jolloin vakuutusturvaa ei ollut eikä kysymyksessä ollut myöskään aikaisemmin korvatun ammattitaudin seuraus

17.1.2007

Uusi homepölykeuhko ilmeni aikana, jolla A:lla ei ollut voimassa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaista pakollista tai vapaaehtoista tapaturmavakuutusta. 15.12.2005 ilmennyt homepölykeuhko ei ollut myöskään seurausta aikaisemmin ilmenneestä, ammattitautina korvatusta homepölykeuhkosta, vaan kysymyksessä oli kaksi erillistä sairautta, koska ammattitaudin jälkeen oli pitkä oireeton väliaika,. A:lla ei ollut oikeutta korvaukseen 15.12.2005 ilmenneen homepölykeuhkon perusteella.