Etusivu > Oikeustapauksia
Hakusana:

Yrittäjän vuosityöansiota ei voitu määrittää muun kuin YEL-työtulon suuruiseksi

16.11.2016

Yrittäjän vuosityöansiota ei voitu määrittää muun kuin YEL-työtulon suuruiseksi

Ylitöiden huomioon ottaminen ansionalenemavertailussa

3.12.2003

J oli ammattitaudin aiheuttamien rajoitusten vuoksi vapaaehtoisesti siirtynyt alempipalkkaiseen työhön ja hän oli joutunut ylitöillä korvaamaan palkanpudotuksen. Työnantajan mukaan 90 % työntekijöistä osallistui ylitöihin. J oli ammattitaudista huolimatta kyennyt ansaitsemaan 19.11.2001 alkaen tuloja niin, ettei vähintään 10 %:n ansionalentumaa verrattuna ammattitaudin ilmenemisajankohdan ansioihin ollut aiheutunut. Ylitöitä ei voitua pitää poikkeuksellisina ja J tulee niitä todennäköisesti jatkossakin tekemään. Näin ollen J:n ammattitaudista ei ollut osoitettu aiheutuneen päivärahaan ja tapaturmaeläkkeeseen oikeuttavaa vähintään 10 %:n työkyvyn alentumaa 19.11.2001 jälkeen.

YEL:n mukaisessa ansiotoiminnassa sattunutta tapaturmaa ei korvattu maatalousyrittäjälle

13.9.2007

Tapaturma sattui A:n ollessa palaamassa majoitus- ja ohjelmapalvelutoimintaan liittyvästä tilaisuudesta asunnolleen. Koska A:n majoitus- ja ohjelmapalvelutoimintaa verotettiin elinkeinoverolain mukaan erillisenä yrityksenä, sitä ei voitu pitää maatalousyrittäjätyönä. Siten tapaturma ei sattunut maatalousyrittäjätyössä tai siitä johtuvissa olosuhteissa. Koska tapaturma sattui A:n harjoittaessa yrittäjän eläkelaissa tarkoitettua ansiotoimintaa, tapaturmaa ei ollut myöskään korvattava maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 §:n 5 momentin mukaisesta vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta.